Управни одбор Фонда солидарности за обнову Републике Српске одобрио је 23. маја 2017. године, на својој 11. сједници привредним субјектима  на подручју општине Модрича која су претрпјела штету у мајским поплавама 2014. године  помоћ у износу 900.000 КМ.

Општина Модрича је у сарадњи са Предузетничким удружењем „ПУМА“ Модрича одмах приступила утврђивању износа накнаде штете за сваког појединачног привредника. Приликом утврђивања расподјеле средстава узета је у обзир висина претрпљене штете која је пријављена и приказана у Елаборату усвојеном на сједници Скупштине општине Модрича а кориштени су распони и проценти које је предложио Управни одбор удружења. Право на накнаду штете остварила су 46 привредна субјекта.

Списак са износом штете је достављен Министарству финансија у Влади Републике Српске, које је почетком новембра 2017. године  дозначило средства једнократне новчане помоћи на рачуне привредних субјеката у Модричи.

Општину Модрича су средином маја 2014. године задесиле велике поплаве које до сада нису забиљежене. Ниво воде у појединим мјестима је износио и неколико метара. Штету је претрпјело око 1 200 домаћинстава на подручју општине Модрича и при том је настала вишемилионска штета на стамбеним јединицама, пољопривредном земљишту, инфраструктури и привредним субјектима. На основу Елабората Комисије за процјену штета општине Модича укупно процијењена штета је 26.298.000 КМ, од чега је штета на привредним субјектима 6.158.196,29 КМ.

Списак правних лица и предузетника за исплату штете од поплава 2014. године