У организацији Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди – Подручна јединица Добој, Општинског удружења пољопривредних произвођача „Модричка Поља“ Модрича и општине Модрича, 19. фебруара 2019. године одржано је предавање у оквиру Зимске школе за образовање мљекара. Предавању су присуствовали произвођачи млијека из једанаест општина регије Добој.

Ово је прво од четири предавања, три теоретска а четврто је практично и обухвата посјету једној од фарми, гдје ће се практично приказати сви проблеми и све добре праксе што фармери треба да усвоје на својим фармама.

На данашњем предавању је приказано стање мљекарског сектора регије Добој. Презентовано је колико је испоручиоца, колико је музних грла обухваћено откупом, који је просјек млијека по грлу, квалитету хране на фармама, подизању количине млијека по грлу и другим питањима из ове области.

Један од предавача је Миленко Шарић, директор Ветеринарско – сточарског центра из Бања Луке, који је рекао: „Стање у мљекарству регије Добој је прилично добро али има још простора за озбиљнији рад, односно напредовање. Сматрам да ћемо кроз рад репро центра доћи до побољшања и да ћемо имати још квалитетније произвођаче. Циљ је да се дође до што већег броја квалитетних грла која ћемо производити за домаће тржиште и домаће партнере. Што мање требамо увозити грла која знају бити и сумњива.“

„Данас су са нама водећи фармери када је мљекарски сектор у питању. Глобални закључак је да и даље имамо велики број ситних фарми. Наш велики проблем је што око 45% испоручиоца млијека регије Добој има пет и мање грла. Други наш велики проблем је квалитет хране на фармама. Морамо имати довољно хране али морамо имати и квалитет исте коју је потребно анализирати. Такође је потребно имати примјерен број грла капацитетима фарме. То подразумјева капацитет у земљишним површинама и радној снази и по томе прилагођавати број грла. Морамо радити на подизању количине млијека по грлу“, истакла је Радмила Цвијић, представник   Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди – Подручна јединица Добој.

„Представљено нам је много актуелних тема које се тичу наше области. Чули смо много тога о исхрани стоке и разним обољењима од еминентних предавача. Морамо слушати струку јер без ње не можемо“, изјавио је фармер Ристо Кузмановић.