Dobra saobraćajna povezanost i relativno dobro stanje putne mreže predstavlja okosnicu razvoja privrede. Modriča ima dobru komunikaciju drumskim i željezničkim saobraćajem sa cijelom Evropom.

Putnu mrežu čine magistralni, regionalni, lokalni i nekategorisani putevi, ukupne dužine 550 km. Preko 50% puteva je asfaltirano.

R.B.

 Putni pravci

Dužina (km)

Asfalt(km)

Makadam(km)

1.

 Magistralni putevi

45,00

45,00

—-

2.

 Regionalni putevi

18,00

18,00

—-

3.

 Lokalni putevi

190,50

127,10

63,40

4.

 Nekategorisani putevi

230,00

82,30

147,70

5.

 Mreža gradskih ulica

66,50

32,10

34,40

6.

 UKUPNO:

550,00

304,50

245,50

Izvor: Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju

Nedaleko od centra grada nalaze se autobuska i željeznička stanica sa 5 kolosijeka i dva industrijska. Trenutno se željeznicom vrši samo teretni saobraćaj.

Modriča je dobro povezana i sa lukama, tako da je od luke Šamac udaljena svega 20 km, luke u Brčkom 53 km, dok je od luke Ploče udaljena 374 km.

Na samo 37 km udaljenosti od grada nalazi se autoput Beograd- Zagreb koji vožnju do ova dva centra skraćuje na samo nekoliko časova.

U narednom periodu je planirana izgradnja autoputa „Koridor 5c“ koji će se pružati dužinom pravca Budimpešta- Osijek- Modriča- Sarajevo- Ploče i omogućit će lakši promet roba, kretanje radne snage i turista, ekonomski rast i povećanje investicija.

Izgradnja kraka gasovoda „Južni tok“, gasifikacija i izgradnja gasnih elektrana imaju strateški značaj za Republiku Srpsku i Modriču, naročito što će se planirana trasa protezati od Bijeljine, preko Modriče i Banja Luke sve do Novog Grada.

Zahvaljujući svemu gore navedenom, možemo reći da je Modriča  grad koji ima izuzetan geostrateški položaj i dobru komunikaciju sa svim većim centrima u okruženju (Beograd, Zagreb, Banja Luka, Sarajevo), što će omogućiti investitorima u Modriči lakši transport svojih proizvoda širom Evrope.