Opština Modriča raspolaže sa 22431 hektarom poljoprivrednih površina, što čini 61,73% njene teritorije. Od 22431 hektara na oranice otpada 16263 hektara (72,5%), voćnjake 2.299 hektara (10,25%), livade 1261 (5,62%) i pašnjake 2608 hektara (11,63 %).

Obzirom na povoljan geografski položaj, klimatske uslove i raspoložive poljoprivredne površine  poljoprivreda je definisana kao jedan od strateških ciljeva razvoja opštine Modriča.

poljoprivreda_02

S tim u vezi u okviru Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti formiran je Odsjek za poljoprivredu koji ima za cilj da se unaprijedi poljoprivredna proizvodnja na području Opštine,   pružanje stručne pomoći i savjeta poljoprivrednim proizvođačima.

Početkom 2012. godine donesen je Program razvoja poljoprivrede i sela na području opštine Modriča u periodu 2012-2016. godina. Programom su definisani dugoročni i kratkoročni ciljevi razvoja poljoprivrede i sela. Na osnovu Programa svake godine se donosi Akcioni plan implementacije Programa razvoja poljoprivrede i sela na području opštine Modriča gdje se bliže odrede prioriteti ulaganja i razvoja.

U Budžetu opštine Modriča se planiraju sredstva za razvoj poljoprivrede i sela, od kojih se 60% izdvaja za podsticanje poljoprivredne proizvodnje i to:

 1. Stočarstvo:
  -uzgoj kvalitetno priplodnih junica
  -uzgoj kvalitetno priplodnih krmača
  -uzgoj kvalitetno priplodnih ovaca i koza
  -tov junadi
  -tov svinja

stocarstvo1

 1. Pčelarstvo
 2. Podizanje višegodišnjih zasada koštičavog, jabučastog, jezgrastog i jagodastog voća
 3. Izgradnja novih plastenika i nabavka opreme za plastenike

povrtarstvo2Ostalih 40% sredstava se izdvaja za jačanje zadružnog sektora, udruženja, organizovanje sajmova, posjete poljoprivrednih proizvođača drugim sajmovima, edukaciju poljoprivrednih proizvođača i vanredne pomoći.

Na području opštine Modriča izdvojila su se tri značajna sajma iz oblasti poljoprivrede:

 • Izložba stoke i seoskog preduzetništva koja je u okviru Sajma privrede Modriča i održava se početkom septembra mjeseca. U okviru ove Izložbe izlažu se muzna grla i priplodni podmladak, poljoprivredni proizvodi i prerađevine, stočna hrana, mehanizacija, sitne životinje. Izložba  muznih grla i podmlatka je takmičarskog karaktera. Dodjeljuju se po tri novčane nagrade u kategoriji muznih grla i priplodnog podmlatka, jedna za kolekciju junica i proglašava se krava šampionka sajma.

izlozba-stoke

 • Sajam ruralne privrede Tarevci održava se krajem jula mjeseca i okuplja poljoprivredne proizvođače, privredna društva i preduzetnike iz čitave Bosne i Hercegovine.
 • Izložba meda i pčelinjih proizvoda se održava u avgustu mjesecu, a okuplja pčelare ne samo sa područja opštine Modriča nego i šire.

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti-Odsjek za poljoprivredu ima dobru saradnju sa: Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS- Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Odjeljenje Doboj, Poljoprivrednim institutom Banja Luka, IRB Banja Luka, UNDP, Farma projekat, OXFam Italija-Sarajevo, Bosper Tuzla i drugim institucijama i organizacijama.

Navedene institucije i organizacije su pomogle u realizaciji Projekata:

-Proizvodno-edukacioni centar Modriča (proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju),
-Unapređenje voćarske proizvodnje na području opštine Modriča,

unapredjenje_voc_proiz

-Uzgoj kvalitetno priplodnog podmlatka muznih grla,
-Oporavak od poplava komercijalne poljoprivredne proizvodnje (podizanje plastenika, zasada malina i jagoda),
-Studijsko putovanje poljoprivrednih proizvođača u Sloveniju,
-Projekat  Preduzetnički centar „Jabučik“, gdje je u toku instaliranje opreme za preradu voća i povrća, hladnjače i sušare za voće i ljeko bilje.