Aktivnosti na realizaciji projekat „Jabučik II“

U proljeće ove godine Opština Modriča potpisala je ugovor sa Investiciono-razvojnom bankom Republike Srpske o dodjeli bespovratnih sredstava čime je omogućena realizacija projekta „Jabučik II“.

Projekat ima za cilj da se putem stvaranja lanca dodatne vrijednosti u oblasti prerade voća i povrća doprinese razvoju poljoprivrede u ruralnim područjima naše Opštine. Kroz ovaj projekat Poslovno-preduzetnički centar „Jabučik“ Modriča će do kraja godine  dobiti  savremenu opremu  za  proizvodnju  sokova i sirupa od voća i povrća, trafostanicu i pokrenuti proizvodnju  jagodičastog  voća uz uspostavu kooperantskog odnosa sa 15 proizvođača sa područja opštine Modriča. Trenutno je u toku okončanje aktivnosti na uspostavi parcela i organizaciji sadnje jagode koja će u narednim ciklusima biti sirovinska osnova za  preradu u pogonu Poslovno preduzetničkog centra Jabučik.

Šest domaćinstava je već potpisalo kooperantske ugovore čime je, na šest parcela, omogućena sadnja 20.000 sadnica jagode na ukupnoj površina od oko 5.000 m2. Sadnja je obavljena  na organizovan način a poljoprivrednicima je sredstvima projekta obezbijeđen sistem za navodnjavanje (kap po kap), folija, sadni materijal i prijeko potrebna stručna pomoć.

U pripremi je aktivnost prema novoj grupi zainteresovanih poljoprivrednika  u okviru koje će biti obezbijeđena podrška za još deset poljoprivnrednika za uspostavu  zasada maline i kupine, a uključivanje u projekat zainteresovanim će biti omogućeno putem prijavljivanja na Javni poziv koji će objaviti Opština Modriča.

Projekat „Jabučik II“ realizuje se putem Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj za 2016/2017 godinu, za čije funkcionisanje su sredstva obezbjedili Vlada Republike Srpske putem Ministarstva finansija i Evropska unija kroz projekat „Lokalni integrisani razvoj“ koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. Njegova ukupna ugovorena vrijednost je 130.323,96 KM od čega je 97.710,21 KM  obezbjeđeno iz Finasijskog mehanizma dok je preostalih 32.613,75 KM  obezbjedila Opština Modriča.

Javni poziv za dodjelu sadnica jagode

jabucik_sponzori

jabucik_fin_meh

JAVNI POZIV ZA IZBOR POLJOPRIVREDNE ZADRUGE KOJA ĆE ORGANIZOVATI RAD U POSLOVNO PREDUZETNIČKOM CENTRU „JABUČIK“ MODRIČA

 OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE
PREZENTACIJA PROJEKTA „POSLOVNO PREDUZETNIČKI CENTAR JABUČIK“

Nakon potpisivanja ugovora sa Investiciono-razvojnom bankom Republike Srpske o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Finansijskog mehanizma za podršku projektima integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj, Opština Modriča je počela sa implementacijom projekta “Poslovno preduzetnički centar Jabučik“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 116.400 KM od čega je iznos iz Finansijskog mehanizma  91.900 KM. Opština Modriča će finasirati projekat sa 24.500 KM.

Jedna od prvih aktivnosti, bila je održavanje prezentacije projekta s ciljem upoznavanja javnosti sa planiranim projektnim aktivnostima, a koja je održana je 11. februara 2016. godine u Srpskom kulturnom centru. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Opštine Modriča, Razvojne agencije Opštine Modriča, partneri na projektu i proizvođači voća i povrća sa ovog područja.

jabucik_prezentacija_01Cilj projekta je razvoj poljoprivrede u ruralnim područjima, kroz stvaranje lanca dodatne vrijednosti u oblasti prerade voća, povrća i ljekovitog bilja. Kroz ovaj projekat Poslovno-preduzetnički centar Jabučik Modriča će u toku ove godine  dobiti savremenu opremu: hladnjaču, sušaru i liniju za sortiranje, obradu, pakovanje i preradu voća, povrća i ljekovitog bilja, koju će moći staviti na raspolaganje svim onim poljoprivrednicima i privatnim poljoprivrednim gazdinstvima koji na kooperantskoj osnovi budu iskazali interes za saradnju.

Partneri na projektu su: Razvojna Agencija Modriča, Nezavisni biro za razvoj Modriča – Gradačac, d.o.o. Krušik Modriča, i Klaster za razvoj tipičnih proizvoda u sjeverno-istočnoj BiH.

jabucik_prezentacija_02Finansijski mehanizam je uspostavljen kroz zajedničku inicijativu Ministarstva finansija Republike Srpske, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, Vlade Švajcarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacije (UNDP) u BiH.