Општина Модрича  је и у 2019. години наставила са садњом дрвореда и формирањем нових зелених површина. Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију  је у склопу прољетне садње половином фебруара засадило 35 нових, висококвалитетних дрворедних садница.

Засађено је:

У парку код Дома пензионера 10 нових стабала платана.

 У улици Цара Лазара дрворед са физиолошки презрелим и ризичним стаблима замијењен је са 10 комада садница Acer rubrum. Имајући у виду да се предметни дрворед обнављао  у периоду 2018. године и 2017. године, напомињемо да је сада комплетно замијењен новим садницама јасена. Положај нових садница је уз регулациону линију улице, унутар зеленог појаса, чиме се постигло да је траса постојећих/старих стабала остала непромијењена.

Једна од нових зелених површина, чије уређење је у току, је површина у улици Доситеја Обрадовића (преко пута ТЦ Кошута). На предметној површини формиран је дрворед са 15 садница јапанске трешње.

На овај начин, мјерама садње висококвалитетних дрворедних садница значајно ће се унаприједити како еколошки тако и естетски сегмент квалитета амбијенталне цјелине нашег града. Садњу су вршили радници ДОО “КОРИДОР-92“.