У Скупштинској сали општине Модрича 14. фебруара 2020. године одржана је  презентација реализованих пројеката Омладинске банке Модрича у 2019. години. Презентацији је присуствовао начелник општине Младен Крекић, замјеник начелника Никола Савић, начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Аленка Иловчевић, представник Фондације Мозаик Сања Којић, чланови Омладинске банке Модрича и чланови 16 неформалних група чији су пројекти подржани у протеклој години.

Укупна вриједност одобрених пројеката у 2019. години износи  36.132,00КМ, од чега су средстава Општине Модрича износила 13.784,00 KM, Фондације Мозаик 9.189,00 КМ, док доприноси из заједнице износе 13.159,00 КМ.

Реализовани су следећи пројекти :

РБ Назив пројекта Мјесто Уукупна вриједност
1 Уређење спортског полигона Врањак 1,ОШ Свети Сава 1.884,00
2 ПА ПА ПАРАВАНИ ОШ Сутјеска 2.650,00
3 Полигон за мале спортове – Таревци 2.271,00
4 Пројекат изградње и уређења чесме и дворишта Модрича 1 –СШЦ Јован Цвијић 2.450,00
5 Мјесто за боље дружење Скугрић 2.300,00
6 Уређење стадиона у Дугом Пољу Дуго Поље 2.296,80
7 Изградња и постављање трибина на градском полигону Модрича 1- СШЦ Јован Цвијић 2.250,00
8 Изградња аутобуских стајалишта Крчевљани 2.400,00
9 Уређење љетне баште Модрича 1- СШЦ Јован Цвијић 2.200,00
10 Уређене друштвеног дома Дуго Поље 2.250,00
11 Уређење просторија МЗ Врањак Врањак  

2.521,20

12 Спољне активности на игралишту за унапређење и реализацију инклузије Копривна- ОШ Свети Сава 2.500,00
13 Реновирање спортског полигона у Кладарима Горњим Кладари Горњи 1.975,00
14 Концентрацијом до учења Модрича 5, ОШ Сутјеска 2.250,00
15 Уређење дјечијег игралишта у Модричи Модрича 1 2.300,00
16 Реновирање дјечијег игралишта у МЗ Модрича 1 Модрича 1- иза просторије МЗ  

1.626,00

 

УКУПНО: 36.132,00

Општина Модрича је у сарадњи са фондацијом Мозаик од 2008. године до сада реализовала укупно 117 пројекат вриједности 383.367,00 КМ. Средства општине Модрича /Фондација Мозаик износе 221.992,00КМ КМ док су средства неформалних група 161.375,00 КМ. У реализацију 117 пројекта ангажовано је преко 1.900 волонтера који су утрошили око 28 500 волонтерских часова.

„Сваке године имамо завршну манифестацију гдје извршимо промоцију пројаката те се захвалимо једни другима што смо учествовали, нарочито овој омладини и свим оним који су учествовали у пројактима. Не можемо заобићи једну од најбитнијих карика а то је Фондација Мозаик која је са нама присутна од 2008. године. Са њима имамо савршену сарадњу. Кратак резиме досадашњег рада у Модричи је да смо ми уложили непуних 400 хиљада марака у мале пројекте, укупно 117 пројеката. Сваки пројекат има своју вриједност али ангажовање младих људи је најбитнија ствар“, истакао је начелник Крекић.

„Данас је у 37 Омладинских банака отворен позив за пројекте и микробизнисе гдје је преко пола милиона уложено за реализацију истих. Омладинска банка Модрича је једна од тих тако да има на располаганју 23 хиљаде марака за пројекте и 6 хиљада за микробизнис. Омладинска банка Модрича је основана 2008. године, реализовала је успјешно 117 пројеката што је чини једном од најуспјешних Омладниских банака у БиХ“, изјавила је Сања Којић, асистентица Програма Омладинске банке испред Фондације Мозаик.

„Ми се трудимо да у СШЦ „Јован Цвијић“ подстакнемо што више омладине тј. наших другара и ученика да учествују у оваквим пројектима. Сви пројекти које смо до сада реализовали нам добро дођу и ти пројекти не служе само нама него остају генерацијама које долазе након нас. Волонтеризам у нашој школи је јако заступљен, нарочито код ученика стручних школа зато што су врло вриједни и доприносе у реализацији оваквих пројеката“, рекла је Адријана Новаковић, члан неформалне групе младих.