Opština Modriča smještena je u sjeveroistočnom dijelu Republike Srpske. Sa geoprometnog stanovišta može se smatrati da Modriča ima veoma povoljan položaj jer se u njoj sijeku putevi regionalnog, državnog i evropskog značaja. Ostvarivanjem planiranih, privrednih, turističkih, kulturnih i drugih urbanističkih sadržaja Modriča dobija zavidan položaj u regionu.

Stanje putne mreže je kvantitativno prikazano slijedećom tabelom:

R.B. Putni pravciDužina (km)Asfalt (km)Makadam (km)
1.Magistralni putevi45,0045,00—-
2.Regionalni putevi18,0018,00—-
3.Lokalni putevi190,50127,1063,40
4.Nekategorisani putevi230,0082,30147,70
5.Mreža gradskih ulica66,5032,1034,40
Ukupno:550,00304,50245,50

Izvor: Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju

Dobra saobraćajna povezanost i relativno dobro stanje putne mreže predstavlja okosnicu razvoja privrede.

Željeznička stanica Modriča ima ukupno 5 kolosijeka (3 u saobraćaju i 2 manipulativna), ukupne dužine 3,1 km. Trenutno se železnicom vrši samo teretni saobraćaj.

Ukupna dužina industrijskih kolosjeka je 1,5 km, a željeznički saobraćaj se odvija  jednokolosječnom prugom Doboj – Modriča – Šamac i industrijskim kolosjekom prema Rafineriji ulja.

018

Autobuska stanica nalazi se odmah uz željezničku stanicu. Stanica ima 6 izgrađenih dolazno-odlaznih perona. Odavde se obavlja prevoz putnika prigradskim, međugradskim, republičkim i međunarodnim linijama. Dnevno sa autobuske stanice polazi 102 autobusa u vremenu od 06-22 h, sa prosječnom frekvencijom polazaka od 15 min. Stanica je lokalno – regionalnog karaktera i zadovoljava trenutne kapacitete. Ne postoji javni gradski prevoz, pa se unutargradska kretanja obavljaju vozilima taksi službe.

autobuska_stanica

Problemi vezani za prevoz u teretnom saobraćaju pojavljuju se uglavnom zbog toga što ulična mreža nije prilagođena ovim potrebama, kako po geometrijskim karakteristikama ulica i raskrsnica, tako i po stanju kolovoznog zastora. Učešće teretnog saobraćaja u ukupnoj strukturi toka je 12%.

Kada je u pitanju poštanski saobraćaj u Republici Srpskoj postoje 4 glavna poštanska centra i to: Banja Luka, Doboj, Bijeljina i Foča. Opština Modriča pripada poštanskom centru Doboj, iz koga je organizovano sedam linija međumjesnog prevoza. Uručenje poštanskih pošiljki vrši se putem jedinica poštanske mreže po principu dostave i isporuke. Modriča ima gradsku poštu i 3 područne jedinice (Miloševac, Vranjak i Koprivna).