У Скупштинској сали општине Модрича  14. маја 2019. године одржана је 25. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници су  присуствовала 22 одборника.

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 

  1. Извод из записника са 24. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 18.04.2019. године;
  2. Разматрање и доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Модрича;
  3. Разматрање Приједлога плана годишњег утрошка средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2019. години;
  4. Разматрање Извјештаја о раду општинских инспекција за 2018. години;
  5. Разматрање Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника у Добоју за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године (општина Модрича);
  6. Разматрање Извјештаја о раду ЈУ Туристичка организација „Модрича“ за 2018. годину;
  7. Разматрање Извјештаја о раду Општинске организације Црвеног крста Модрича за 2018. годину;
  8. Разматрање Програма рада Општинске организације Црвеног крста Модрича  за 2019. годину;
  9. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
  10. Разно.

Све тачке дневног реда су усвојене већином гласова без расправе одборника.

Под тачком приједлози, иницијативе и питања одборника Скупштина је овластила Начелника да покрене иницијативу према Влади РС и надлежним институцијама за чишћење Западног латерарног канала.

„Данашња сједница је кратко трајала јер смо на дневном реду имали јако мало тачака. Захваљујем се одборницима на пуној подршци јер су тачке углавом усвојене једногласно“, рекао је предсједник Скупштине Синиша Никић.

Извјештај Начелника о водостају

На крају сједнице начелник општине Младен Крекић информисао је присутне да је хидрометереолошка ситуација на подручју општине Модрича за сада задовољавајућа: „Ми смо ноћас па до раних јутарњих сати пратили ситуацију. Босна је тренутно око 2 метра, много је нарасла али не би требала правити веће проблеме. Према процјени висина таласа би могла  нарасти до 3 метра  и не би требала бити изнад ове коте. У случају да дође до непредвиђених ситуација свако од вас ће бити лично позван да дође да се договоримо како дјеловати али сматрам да до тога неће доћи. Ми смо предходних дана уз помоћ Владе РС и Вода РС успјели подићи насип у МЗ Модрича 4 са 60 цм до једног метра у читавој дужини од 1 800 метара. Извршено је измуљивање Западног Латерарног канала. Потребно је у наредном периоду поднијети иницијативу према надлежним институцијама да се он још додатно очисти јер је његова функција битна не само за нашу општину него и читаву Посавину.“

Сједница је завршена у 10.40 часова.