У Скупштинској сали општине Модрича  13. септембра 2019. године одржана је 27. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници су присуствовала 22 одборника. На почетку сједнице предложена је нова тачка – Разматрање и доношење Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе за потребе изградње објекта комуналне инфраструктуре, након чега је једногласно прихваћен сљедећи

 Д  н  е  в  н  и     р  е  д

  1. Извод из записника са 26. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 14.06.2019. године;
  2. Разматрање и доношење Рјешења о утврђивању права власништва на бившем кметском селишту;
  3. Разматрање и доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича;
  4. Разматрање и доношење Одлуке о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста и означавање зграда и грађевинских парцела бројевима;
  5. Разматрање и доношење Одлуке о додјели на привремено кориштење канцеларијског простора;
  6. Разматрање и доношење Одлуке о проглашењу лицитације безуспјешном;
  7. Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности за успостављање стварне службености права пролаза;
  8. Разматрање и доношење Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе за потребе изградње објекта комуналне инфраструктуре
  9. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
  10. Разно.

Све тачке су без расправе једногласно усвојене.

„После љетне паузе вратили смо се раду. Изразио бих задовољство радом одборника на данашњој сједници. Имали смо мало тачака на Дневном реду и све су усвојене једногласно. Посебно бих истакао усвајање Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича, због истека мандата. Усвојене су и друге важне одлуке“, истакао је Синиша Никић, предсједник Скупштине општине.

Под тачком приједлози, иницијативе и питања одборника два одборника су изнијела своје приједлоге након чега је у 10.30 часова сједница завршена.