У Скупштинској сали општине Модрича  30. октобра 2019. године одржана је 28. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници је присуствовало 25 одборника. Већином гласова прихваћен је сљедећи

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 27. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 13.09.2019. године;
 2. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу чланова Савјета за урбанистичко планирање, грађење и комуналне дјелатности;
 3. Разматрање и доношење Рјешења о именовању чланова Савјета за урбанистичко планирање, грађење и комуналне дјелатности;
 4. Разматрање и доношење Одлуке о дугорочном задужењу општине Модрича путем прве емисије обвезница;
 5. Разматрање и доношење Одлуке о првој емисији обвезница јавном понудом;
 6. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета за период 01.01. до 30.06.2019. године;
 7. Разматрање Извјештаја о кориштењу буџетске резерве за период 01.01. до 30.06.2019. године;
 8. Разматрање и доношење Закључка о прихватању иницијативе за Измјену регулационог плана „Модрича 2“ на парцели к.ч. 158 к.о. Модрича;
 9. Разматрање и доношење Одлуке о приступању Споразуму начелника за климу и енергију и изради Акционог плана за одрживу енергију и борбу против климатских промјена;
 10. Разматрање и доношење Одлуке о измјени и допуни Одлуке о стипендирању студената и додјели студенских стипендија;
 11. Разматрање Информације о реализацији Програма Омладинске политике у 2018. години;
 12. Разматрање Извјештаја о раду ЈПУ „Наша радост“ Модрича за школску 2018/2019. годину;
 13. Разматрање Програма рада ЈПУ „Наша радост“ Модрича за радну 2019/2020. годину;
 14. Разматрање Извјештаја о упису ученика у основне и средњој школи у школској 2019/2020 години, са освртом на успјех ученика, стање кадрова, материјални положај школа и опромљеност подручних основних школа;
 15. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
 16. Разно.

Прве три тачке дневног реда су једногласно усвојене без расправе.

Одлука о дугорочном задужењу општине Модрича путем прве емисије обвезница је изазвала највећу пажњу и дискусију више одборника. По овој тачки, објашњења и образложења су дали начелник Одјељења за просторно уређење стамбено – комуналне послове и екологију Јован Мишић и начелник Одјељења за финансије Борислав Гвозден. Након њиховог излагања одборницима се обратио и начелник општине Младен Крекић са додатним појашњењима везано за пројекте који би се требали финансирати из наведеног кредитног задужења.

Прије изјашњења одборника о овој тачки одборници Клуба Српске демократске странке су напустили сједницу. Након тога Одлука је усвојена једногласно.

„Скупштина је данас усвојила Одлука о дугорочном задужењу општине Модрича путем прве емисије обвезница. Ми ћемо и након овог усвајања са дозом обазривости сагледати све пројекте у које би евентуално уложили средства. Желимо да сви реализовани пројекти буду видљиви и на добробит свих грађана наше локалне заједнице. Општина Модрича је у овом моменту задужена са отприлике 2%, што је мало задужење,  а са евентуалним новим задужењем би била 6%. То је прилично велико задужење али би било у законском оквиру“, рекао је начелник Крекић.

Све преостале тачке Дневног реда су једногласно усвојене.

Под тачком приједлози, иницијативе и питања одборника више одборника је узело ријеч. Након тачке разно сједница је завршена у 12.15 часова.

„Трудим се да поштујем Пословник о раду Скупштине и радим у складу с њим. Одређени број одборника некада прекрши вријеме или друге ствари које нису у складу с Пословником. Али, у односу на неке друге локалне заједнице можемо бити више него задовољни радом наше Скупштине. Прије гласања по четвртој тачки дневног реда Клуб одборика СДС је напустио сједницу из мени непознатог разлога, али то је њихово право“, истакао је предсједник Скупштине Синиша Никић по завршетку сједнице.