У Скупштинској сали општине Модрича  27. децембра 2019. године одржана је 31. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници су  присуствовала 24 одборника. На почетку сједнице на приједлог предлагача из сазива је повучена шеснаеста тачка, Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању Нацрта регулационог плана „Модрича 1“, након чега је једногласно  прихваћен  сљедећи

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 30. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 13.12.2019. године;
 2. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу дужности потпредсједника Скупштине општине Модрича;
 1. Разматрање и доношење Рјешења о верификацији разрјешења члана Општинске изборне комисије Модрича;
 2. Разматрање и доношење Програма рада Скупштине општине Модрича за 2020. годину;
 1. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Ребаланса буџета општине Модрича за 2019. годину;
 2. Разматрање и доношење Одлуке о извршењу Ребаланса буџета општине Модрича за 2019. годину;
 3. Разматрање и доношење Одлуке о пореској стопи за опорезивање непокретности за 2020. годину;
 4. Разматрање и доношење Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине Модрича за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2020. години;
 5. Разматрање и доношење Одлуке о фонду стамбених јединица социјалног становања;
 6. Разматрање и доношење Одлуке о висини закупнине за кориштење стамбених јединица социјалног становања;
 7. Разматрање и доношење Одлуке о поступку субвенционисања закупнине;
 8. Разматрање и доношење Одлуке о приступању изради измјена дијела Регулационог плана „Модрича 2“ у улици Народних хероја;
 9. Разматрање и доношење Одлуке о именовању Савјета за праћење израде измјена дијела  Регулационог плана „Модрича 2“ у улици Народних хероја;
 10. Разматрање и доношење Одлуке о приступању изради плана парцелације за парцелу означену као к.ч. 2811/1 к.о. Модрича;
 11. Разматрање и доношење Одлуке о именовању Савјета за праћење израде плана парцелације за парцелу означену као к.ч. 2811/1 к.о. Модрича;
 12. Приједлози, иницијативе и питања одборника
 13. Разно.

На данашњој сједници једногласно је усвојено Рјешење о разрјешењу дужности потпредсједника Скупштине општине Модрича и Рјешење о верификацији разрјешења члана Општинске изборне комисије Модрича.

Програм рада Скупштине општине Модрича за 2020. годину једногласно је усвојен уз одређене измјене и допуне.

„Изузетно ми је драго што смо усвојили Програм рада Скупштине општине Модрича за 2020. годину. Усвојен је једногласно уз уважавање сугестија свих клубова одборника. Усвојили смо и друге одлуке које прате извршење буџета наредне године и друге које су била законска обавеза. Задовољни смо годином која је иза нас. Расправе су углавном биле конструктивне. У име Скупштине општине, одборника и у своје име честитао бих свим грађанима предстојеће празнике“, изјавио је предсједник Скупштине Велибор Цвијић.

Већу пажњу одборника изазвала је Одлука о усвајању Ребаланса буџета општине Модрича за 2019. годину, која је након питања одборника и појашњења начелника Одјељења за финансије Борислава Гвоздена усвојена већином гласова.

Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине Модрича за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2020. години је након дискусије и образложења од стране начелника Одјељења за просторно уређење, стамбено – комуналне послове и екологију усвојена већином гласова.

У току рада Скупштине а на приједлог предлагача са разматрања су повучене двије тачке дневног реда, Разматрање и доношење Одлуке о приступању изради измјена дијела Регулационог плана „Модрича 2“ у улици Народних хероја и Разматрање и доношење Одлуке о именовању Савјета за праћење израде измјена дијела  Регулационог плана „Модрича 2“ у улици Народних хероја.

Остале тачке дневног реда су такође усвојене.

На крају сједнице одборницима се обратио начелник општине Младен Крекић, захвалио им се на сарадњи, раду и залагању, те честитао предстојеће празнике и рекао: „Задовољан сам што је буџет текуће године испуњен, а и пребачен.  Општина ће се кредитно задужити за реализацију великих пројеката. Уз помоћ тих средстава  и пријатеља из Швајцарске изградићемо затворени базен у Модричи, на задовољство свих грађана.“