Odbornik je predstavnik građana u Skupštini opštine koji svoju dužnost obavlja prema slobodnom uvjerenju, u skladu sa mandatom, pravima i obavezama propisanim Ustavom, zakonom i Statutom opštine. Skupština opštine Modriča ima 27 odbornika:


Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD – 9 odb.

Aleksandra Božić

Aleksandra Božić

rođena 1970. godine, dipl. ekonomista

Rajko Živković,

Rajko Živković,

rođen 1962. godine, prof. srpskog jezika i knjiž.

Rada Janković

Rada Janković

rođena 1971. godine, sred.medicinska

Tamara Stevanović-Bojković

Tamara Stevanović-Bojković

rođena 1972. godine, ljekar specijalista

Vid Stojanović

Vid Stojanović

rođen 1952. godine, dipl.inž. ZOP

Ozren Savičić

Ozren Savičić

rođen 1978. godine, dipl.žurnalista

Boja Lugonja

Boja Lugonja

rođena 1961. godine, doktor medicine

Rajko Bradašević

Rajko Bradašević

rođen 1967. godine, metalostrugar

Boro Bjelić

Boro Bjelić

rođen 1960. godine, nastavnik istorije i geografije


SDS – Srpska demokratska stranka – 7 odbornika

Jovanka Lukić

Jovanka Lukić

rođena 1962. godine, medicinska sestra

Jovan Mišić

Jovan Mišić

rođen 1964. godine, dipl.inž. hemijske tehnologije

Duško Evđić

Duško Evđić

rođen 1979. godine, elektrotehničar

Milka Đurić

Milka Đurić

rođena 1991. godine, dipl.ekonomista

Branko Cvijanović

Branko Cvijanović

rođen 1958. godine, priv. preduzetnik

Milenko Stojanović

Milenko Stojanović

rođen 1970. godine, elektroničar komunikacija

Srđan Jovanović

Srđan Jovanović

rođen 1985. godine, dipl.ekonomista


DNS – Demokratski narodni savez – 3 odbornika

Siniša Nikić

Siniša Nikić

rođen 1978. godine, dipl. ekonomista

Gordan Đukić

Gordan Đukić

rođen 1975. godine, poslovno-pravni tehničar

Nebojša Knežević

Nebojša Knežević

rođen 1987. godine, dipl. ekonomista


Socijalistička partija – 3 odbornika

Velibor Cvijić

Velibor Cvijić

rođen 1979. godine, dipl.ekonomista

Darko Stefanović

Darko Stefanović

rođen 1982. godine, dipl.ekonomista

Biljana Todorović

Biljana Todorović


PDP – Partija demokratskog progresa – 2 odbornika

Milutin Popović

Milutin Popović

rođen 1950. godine, penzioner

Mladen Vidović

Mladen Vidović

rođen 1979. godine, automehaničar


Narodni demokratski pokred – 1 odbornik

Jovica Radulović

Jovica Radulović

rođen 1983. godine, dipl.pravnik


HDZ BIH – Hrvatska demokratska zajednica BIH – 1 odbornik

Nada Bajić

Nada Bajić

rođena 1949. godine, penzioner


Seljačka stranka – 1 odbornik

Igor Vidović

Igor Vidović

rođen 1982. godine, magistar ekonomskih nauka


Prava i obaveze odbornika SO Modriča

1. Pravo i obaveza da prisustvuju sjednicama Skupštine.
2. Da pokreću inicijative za razmatranje i za rješavanje određenih pitanja i daju prijedloge za donošenje akata iz nadležnosti Skupštineda pokreću inicijative i daju prijedloge za unapređenje rada Skupštine i radnih tijela.
3. Da u postupku pripremanja i donošenja programa rada Skupštine predlažu unošenje u program pitanja od interesa za građane čije interese zastupaju u Skupštini.
4. Da pokreću raspravu o sprovođenju utvrđene politike ili o pitanjima koja se odnose na izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata i predlažu mjere za sprovođenje politike i izvršavanje akata.
5. Da postavljaju odbornička pitanja u okviru djelokruga Skupštine.
6. Da ulažu amandmane na prijedloge akata.