СИНИША НИКИЋ

Тел:  00387 (0)53 810 428
Тел/факс:  
00387 (0)53 810 058
E-mail:
pso@modrica.ba

 • Биографија
 • Посао предсједника Скупштине општине Модрича
 • Синиша Никић, дипломирани правник (опште право) и дипломирани економиста (јавна управа), рођен 31.07.1978. године у Градачцу.

  Одборник у Скупштини општине Модрича од 2008. године, од 30.11.2012.године до 01.12.2016. године обављао дужност потпредсједника Скупштине општине Модрича. Предсједник је Општинског одбора ДНС-а Модрича и члан предсједништва Главног одбора ДНС-а. Ожењен отац двоје дјеце.

 • – Представља Скупштину општине.
  – Сазива сједницу Скупштине општине, предлаже дневни ред и предсједава сједницом.
  – Потписује акта која доноси Скупштина општине.
  – Стара се о остваривању јавности рада Скупштине општине.
  – Стара се о законитости рада Скупштине општине и њених органа.
  – Стара се о примјени Статута општине и Пословника Скупштине.