КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

Милутин Поповић
Јованка Лукић
Вид Стојановић
Гордан Ђукић
Нада Бајић

ВЕРИФИКАЦИОНА КОМИСИЈА

Боја Лугоња
Душко Евђић
Небојша Кнежевић

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ

Гордана Видовић
Вид Стојановић
Владимир Лукић
Младен Милотић
Биљана Тодоровић

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Миленко Стојановић
Рајко Живковић
Ненад Васић
Слађана Станковић
Златко Шарчевић

КОМИСИЈА ЗА ВЈЕРСКА ПИТАЊА

Срђан Јовановић
Јово Новаковић
Марко Видаковић
Нада Лазић
Саша Стевановић

КОМИСИЈА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Гордана Видовић
Зорица Ристић
Нада Бајић
Драгана Мићић
Тања Симић

КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Дарко Стефановић
Небојша Кнежевић
Вид Стојановић
Марко Зелинчевић
Марио Јовић

ОДБОР ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ

Небојша Кнежевић
Ново Благојевић
Ђорђе Лазић
Марко Вукадин
Слободан Стевановић

ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНИ НАДЗОР И ПРЕДСТАВКЕ

Дарко Стефановић
Ђука Ристић
Ружица Стојић-Пандуревић
Жељко Антић
Милан Мишић

ОДБОР ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Милка Ђурић
Бојан Јеремић
Горан Лукић
Никола Никић
Дејан Каишаревић

ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Душко Евђић
Давид Видаковић
Борислав Којић

ОДБОР ЗА ЕТИЧКИ КОДЕКС

Александра Божић
Дејан Дујковић
Мирко Гојковић
Милан Брадашевић
Сања Цвијановић

САВЈЕТ ЗА ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ

Александра Божић
Тамара Стевановић-Бојковић
Ненад Татић
Данијел Кривошија
Зоран Тодоровић
Милица Стефановић
Наташа Лучић
Мирослав Писаревић
Новак Јовић

САВЈЕТ ЗА СПОРТ

Рајко Брадашевић
Саво Бамбуловић
Младен Ћулум
Радивоје Милошевић
Драган Лазић

САВЈЕТ ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ

Рада Јанковић
Боро Бјелић
Митар Кршић
Зорица Васиљевић
Сузана Јовић

САВЈЕТ ЗА ПИТАЊЕ МЛАДИХ

Мара Милошевић
Вања Стојић
Милка Јовић
Драган Живковић
Игор Симић

САВЈЕТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Вид Стојановић
Марио Ђуран
Борислав Којић
Бранко Никић
Горан Васиљевић

САВЈЕТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Тамара Стевановић-Бојковић
Рада Јанковић
Далибор Којић
Драган Крнојелац
Јока Лакић

САВЈЕТ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА

Гордана Видовић
Станко Јовановић
Мирослав Писаревић
Радован Милинковић
Петко Станковић