Prvi popis stanovništva u opštini Modriča izvršila je na osnovu vjeroispovjesti Austro – Ugarska 1879. godine. U tom periodu Modriča kao grad imala je 2.462 stanovnika. U Državi SHS prvi popis je izvršen 1921. godine, kada je grad Modriča sa selima imala 12.940 stanovnika od čega je u samom gradu bilo upisano 2.477 stanovnika. Popis je izvršen i 1931. godine, kada Modriča sa selima broji 22.326 stanovnika.

Prvi poslijeratni popis izvršen je 1948. godine a broj stanovnika iznosi 19.746. Ukupno stanovništvo u opštini povećano je u periodu 1948-1981. godine za 14.795 stanovnika (74,9% ili po godišnjoj stopi rasta 1,7%). Godine 1992. sam grad je brojao preko 10.000 stanovnika izrazito povoljne starosne i kvalifikacione strukture, dok je na području cijele opštine živjelo 35.413 stanovnika.

Tokom odbrambeno otadžbinskog rata i u narednom periodu opština Modriča je znatno izmijenila demografsku, privrednu i infrastrukturnu sliku. U dvadeset i četiri mjesne zajednice opštine Modriča, na oko 297 kvadratnih kilometara, živi oko 32 hiljade stanovnika, a od toga oko 40% u gradu. Gustina naseljenosti je 105 stanovnika/km².

Broj stanovnika po Mjesnim zajednicama:

RBMjesna zajednicaBroj domaćinstvaBroj stanovnika
1. Babešnica100400
2. Borovo Polje60200
3. Botajica250780
4. Vranjak4201.600
5. Vranjak I2541.300
6. Garevac64450
7. Dobrinja4001.200
8. Dugo  Polje4001.600
9. Kladari Gornji84385
10. Kladari Donji100230
11. Koprivna5481900
12. Koprivnska
Trebava
102310
13.Krčevljani98290
14.Miloševac6202500
15.Modriča I12903929
16.Modriča II13005000
17.Modriča III5501870
18.Modriča IV5002000
19.Modriča V4031200
20.Riječani103462
21.Skugrić7002600
22.Tarevci3501000
23.Tolisa182500
24.Čardak90500
Ukupno8.96832.206

Izvor: Procjene Mjesnih zajednica