Prvi popis stanovništva u opštini Modriča izvršila je na osnovu vjeroispovjesti Austro – Ugarska 1879. godine. U tom periodu Modriča kao grad imala je 2.462 stanovnika. U Državi SHS prvi popis je izvršen 1921. godine, kada je grad Modriča sa selima imala 12.940 stanovnika od čega je u samom gradu bilo upisano 2.477 stanovnika. Popis je izvršen i 1931. godine, kada Modriča sa selima broji 22.326 stanovnika.

Prvi poslijeratni popis izvršen je 1948. godine a broj stanovnika iznosi 19.746. Ukupno stanovništvo u opštini povećano je u periodu 1948-1981. godine za 14.795 stanovnika (74,9% ili po godišnjoj stopi rasta 1,7%). Godine 1992. sam grad je brojao preko 10.000 stanovnika izrazito povoljne starosne i kvalifikacione strukture, dok je na području cijele opštine živjelo 35.413 stanovnika.

Tokom odbrambeno otadžbinskog rata i u narednom periodu opština Modriča je znatno izmijenila demografsku, privrednu i infrastrukturnu sliku. U dvadeset i četiri mjesne zajednice opštine Modriča, na oko 297 kvadratnih kilometara, živi oko 32 hiljade stanovnika, a od toga oko 40% u gradu. Gustina naseljenosti je 105 stanovnika/km².

Broj stanovnika po Mjesnim zajednicama:

RB Mjesna zajednica Broj domaćinstva Broj stanovnika
1.  Babešnica 100 400
2.  Borovo Polje 60 200
3.  Botajica 250 780
4.  Vranjak 420 1.600
5.  Vranjak I 254 1.300
6.  Garevac 64 450
7.  Dobrinja 400 1.200
8.  Dugo  Polje 400 1.600
9.  Kladari Gornji 84 385
10.  Kladari Donji 100 230
11.  Koprivna 548 1900
12.  Koprivnska
Trebava
102 310
13. Krčevljani 98 290
14. Miloševac 620 2500
15. Modriča I 1290 3929
16. Modriča II 1300 5000
17. Modriča III 550 1870
18. Modriča IV 500 2000
19. Modriča V 403 1200
20. Riječani 103 462
21. Skugrić 700 2600
22. Tarevci 350 1000
23. Tolisa 182 500
24. Čardak 90 500
Ukupno 8.968 32.206

Izvor: Procjene Mjesnih zajednica