Autobuska stanica
(053)812-621
Bolnica za hroničnu psihijatriju
818-858; 818-389; 818-394
Veterinarska stanica
820-970
Vodovod i kanalizacija
812-016; 812-018
Dječije obdanište Naša radost
810-762
Dom zdravlja
811-722
Elektroprenos
209-703
Željeznička stanica
810-192
Komunalac
811-088
Kulturno sportski centar (hala)
810-436
Modriča stan
810-662
Osnovni sud
812-139
Osnovna škola Sutjeska
812-506
Osnovna škola Sveti Sava
810-605
Policijska stanica
122; 810-247;811-622
Poreska uprava
810-014
Pošte srpske ad
820-031
Radio RS - Studio Modriča
820-290; 820-291
Razvojna agencija opštine Modriča
811-372; 814-065
Republički zavod za zapošljavanje
810-627
Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
812-220
Srednjoškolski centar Jovan Cvijić
810-966; 811-344
Srpski kulturni centar
813-553
Teritorijalna vatrogasna jedinica
123; 810-110
Turistička organizacija opštine Modriče
813-092
Fond za zdravstveno osiguranje RS
811-126; 820-180
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS
821-240; 821-241
Centar za socijalni rad
810-737
Šume Srpske
812-201