• 25. јануара 2021.
 • 10:00
 • Плава сала СКЦ

САЗВАНА 1. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 25.01.2021. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ  У 10.00 ЧАСОВА У ПЛАВОЈ САЛИ (ЈП „СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ МОДРИЧА)

За сједницу предлажем сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 

 1. Рјешење о престанку дужности:
  а) начелника Одјељења за просторно уређење, стамбено – комуналне послове и екологију;
  б) начелника Одјељења за борачко – инвалидску заштиту и опште послове;
  в) члана Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ Модрича;
  г) члана Управног одбора ЈУ Туристичка организација „Модрича“ Модрича;
 2. Рјешење о разрјешењу дужности Верификационе комисије мандатног сазива 2016-2020. године;
 3. Разматрање и доношење Рјешења о избору Верификационе комисије мандатног сазива 2020-2024. године;
 4. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Модрича у мандатном сазиву 2016-2020. године;
 5. Разматрање и доношење Одлуке о проглашењу мандата одборника у Скупштини општине Модрича у мандатном сазиву 2020-2024. године;
  – Полагање свечане заклетве Начелника општине и одборника Скупштине општине Модрича;
 6. Рјешење о разрјешењу дужности Комисије за избор и именовање мандатног сазива 2016-2020. године;
 7. Разматрање и доношење Рјешења о избору Комисије за избор и именовање мандатног сазива 2020-2024. године;
 8. Рјешење о престанку функције:
  а) предсједника Скупштине општине Модрича;
  б) потпредсједника Скупштине општине Модрича;
  в) замјеника начелника општине Модрича;
 9. Разматрање и доношење Рјешења о избору комисије за провођење избора предсједника и потпредсједника Скупштине општине Модрича и замјеника начелника општине Модрича;
 10. Разматрање и доношење Рјешења о избору предсједника Скупштине општине Модрича;
 11. Разматрање и доношење Рјешења о избору потпредсједника Скупштине општине Модрича;
 12. Разматрање и доношење Рјешења о избору замјеника начелника општине Модрича; – Полагање свечане заклетве;
 13. Рјешење о престанку дужности:
  а) секретара Скупштине општине Модрича,
  б) начелника Одјељења за пријемну канцеларију и информисање,
  в) начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности,
  г) начелника Одјељења за финансије,
  д) вршиоца дужности начелника Одјељења комуналне полиције.
 14. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине општине Модрича;
 15. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за пријемну канцеларију и информисање;
 16. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту и опште послове;
 17. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности;
 18. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије;
 19. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију;
 20. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења комуналне полиције;
 21. Разматрање и доношење рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између предсједника Скупштине општине Модрича;
 22. Разматрање и доношење рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између Начелника општине и између службеника на руководећим радним мјестима;

 

ПРЕДСЈЕДНИК ПРЕТХОДНОГ
САЗИВА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Велибор Цвијић, с.р.