• 2. марта 2021.
 • 10:00
 • Плава сала СКЦ

САЗВАНА 2. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 02.03.2021. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ  У 10.00 ЧАСОВА У ПЛАВОЈ САЛИ (ЈП „СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ МОДРИЧА)

За сједницу предлажем сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Разматрање и доношење Рјешења о верификацији мандата одборника;
 2. Извод из записника са 1. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 25.01.2021. године;
 3. Разматрање и доношење Одлуке о пореској стопи за опорезивање непокретности за 2021. годину;
 4. Разматрање и доношење Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине Модрича за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2021. години;
 5. Разматрање и доношење Одлуке о објављивању Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Модрича;
 6. Разматрање и доношење Рјешења о именовању Комисије за провођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине општине Модрича;
 7. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу чланова сталних радних тијела Скупштине општине Модрича мандатног сазива 2016 – 2020. године;
 8. Разматрање и доношење Рјешења о именовању чланова сталних радних тијела Скупштине општине Модрича мандатног сазива 2020-2024. године;
 9. Разматрање и доношење Рјешења о утврђивању листе одборника који могу присуствовати чину закључења брака;
 10. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Туристичка организација „Модрича“ Модрича;
 11. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Модрича;
 12. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈЗУ „Апотека“ Модрича;
 13. Разматрање и доношење рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног надметања;
 14. Приједлози, иницијативе и питања одборника;
 15. Разно.

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Небојша Кнежевић, с.р.