• 1. децембра 2021.
 • 10:00
 • Плава сала СКЦ

САЗВАНА 9. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 1.12.2021. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 10.00 ЧАСОВА У ПЛАВОЈ САЛИ (ЈП „СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ МОДРИЧА)

За сједницу предлажем сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 

 1. Извод из записника са 8. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 10.11.2021. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Одлуке о усвајању буџета општине Модрича за 2022. годину.
 4. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Модрича за 2022. годину
 5. Приједлог Одлуке о усвајању Нацрта ребаланса буџета општине Модрича за 2021.годину.
 1. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Модрича.
 2. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Модрича.
 3. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе „Апотека“ Модрича.
 4. Приједлог Рјешења о именовању директора Јавне здравствене установе „Апотека“ Модрича.
 5. Приједлог Одлуке о поништењу дијела конкурса за избор и именовање директора јавних установа чији је оснивач Скупштина општине Модрича.
 6. Приједлог Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице.
 7. Приједлог Рјешења о разрјешењу комисија за примопредају дужности директора јавних установа чији је оснивач Скупштина оштине Модрича:
  12.1 Јавна здравствена установа „Дома здравља“ Модрича;
  12.2 Јавна здравствена установа „Апотека“ Модрича;
  12.3 Јавна установа „Културно спортски центар“ Модрича;
  12.4 Јавна установа „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича.
 1. Приједлог Рјешења о именовању комисија за примопредају дужности директора јавних установа чији је оснивач Скупштина оштине Модрича:
  13.1 Јавна здравствена установа „Дома здравља“ Модрича;
  13.2 Јавна здравствена установа „Апотека“ Модрича;
  13.3 Јавна установа „Културно спортски центар“ Модрича;
  13.4 Јавна установа „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича.
 1. Приједлог Рјешења о разрјешењу чланова радних тијела Скупштине општине Модрича:
  14.1 Комисија за прописе;
  14.2. Комисија за избор и именовање;
  14.3 Комисија за вјерска питања;
  14.4 Комисија за равноправност полова;
  14.5 Одбор за регионалну и међународну сарадњу;
  14.6 Одбор за заштиту природних добара и животне средине;
  14.7 Одбор за безбједност заједнице;
  14.8 Одбор за друштвени надзор и представке;
  14.9 Савјет за урбанистичко планирање, грађење и комуналне дјелатности.
 1. Приједлог Рјешења о именовању чланова радних тијела Скупштине општине Модрича:
  15.1 Комисија за прописе;
  15.2 Комисија за избор и именовањa;
  15.3 Комисија за вјерска питања;
  15.4 Комисија за равноправност полова;
  15.5 Одбор за регионалну и међународну сарадњу;
  15.6 Одбор за заштиту природних добара и животне средине;
  15.7 Одбор за безбједност заједнице;
  15.8 Одбор за друштвени надзор и представке;
  15.9 Савјет за урбанистичко планирање, грађење и комуналне дјелатности.
 2. Програм рада ЈЗУ“Дом здравља“ Модрича за 2022.годину
 3. Програм рада ЈЗУ“Апотека“ Модрича за 2022.годину
 4. Програм рада ЈУ „Центар за социјални рад“ Модрича за 2022.годину.
 5. Програм рада ЈП“Српски културни центар“ Модрича за 2022.годин.
 6. Програм рада ЈУ“Културно спортски центар“ Модрича за 2022.годину.
 7. Програм рада ЈУ“Развојна агенција“ општине Модрича за 2022.годину.
 8. Програм рада Територијалне ватрогасне јединице Модрича за 2022.годину.
 9. Програм рада ЈУ“Туристичка организација“ општине Модрича за 2022.годину.
 10. Информација о стању спорта у општини Модрича са финансијиским извјештајем спортских клубова који се финансирају из буџета општине Модрича.
 11. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
 12. Разно.

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Милутин Поповић, с.р.

Скупштински материјал за 9. сједницу Скупштине општине Модрича (1.12.2021.)