На основу тачке 22. Смјерница за консултацију у изради прописа и других општих аката („Службени гласник Републике Српске“ број 86/22), а у сврху спровођења консултација са заинтересованом јавношћу, позивамо заинтересована лица да доставе приједлоге и примједбе на Нацрт локалног акционог плана за равноправност полова на подручју општине Модрича за период 2023-2026. година.

Приједлоге и примједбе на Нацрт документа можете доставити у року од 15 дана од дана објављивања овог позива на имејл адресу: info@modrica.ba

Општинска управа Модрича

Нацрт локалног акционог плана за равноправност полова на подручју општине Модрича за период 2023-2026. година