РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧАНАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
стамбенокомуналне послове и екологију

На основу члана 51. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Модрича, објављује:

О Г Л А С

Обавјештава се јавност и власници непокретности да се Нацрт плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача, на територији Општине Модрича и Нацрт извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину аутопута и гасовода дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача на територији Општине Модрича, излаже на поновљеном јавном увиду сваки радни дан осим суботе, недеље и државних празника у периоду од 09.07.2020. до 23.07.2020. године у времену од 8:00h до 15:00h.

Нацрт плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача, на територији Општине Модрича и Нацрт извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину аутопута и гасовода дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача излаже се у просторијама:

  1. Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Модрича, Ул. Видовданска бр. 1, Модича.

Нацрт плана биће објављен и на интернет страници општине Модрича – www.modrica.ba

Детаљне информације, објашњења и помоћ у формулисању примједби може се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију општине Модрича, Ул. Видовданска бр. 1 и у предузећу Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, Ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 92-94, Бања Лука.

Примједбе, приједлоге и мишљења о Нацрту плана уписују се у свеску која се налази у просторији у којој се Нацрт плана излаже, или се у писаној форми достављају Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Модрича, најкасније до 23.07.2020. год.

НАЦРТ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ – САОБРАЋАЈ