РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧАНАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
стамбенокомуналне послове и екологију

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15,  3/16 и 84/19 ) Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију општине Модрича, објављује:

О Г Л А С

Обавјештава се јавност и власници непокретности да се нацрт Ревизије регулационог плана „Модрича 1“, излаже на јавни увид сваки радни дан осим суботе, недеље и државних празника у периоду од 22.05.2020. до 22.06.2020 год. у времену од 7,00 до 15,00 часова.

Нацрт Ревизије регулационог плана „Модрича 1“,  излаже се у просторијама:

  1. Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију општине Модрича, Ул. Видовданска бр. 1, Модича.
  2. „Routing“ д.о.о. Бања Лука, Ул. I Крајишког корпуса бр. 16, Бања Лука
  3. Српски културни центар, Трг Др. Милана Јелића бр. 17, Модрича.
  4. Мјесна заједница Модрича 1, Ул. Видовданска бр. 72, Модрича.
  5. Мјесна заједница Модрича 2, Ул. Јована Дучића бр. 6, Модрича.

Нацрт Ревизије регулационог плана „Модрича 1“,  биће објављен и на интернет страници општине Модрича – www.modrica.ba

Детаљне информације, објашњења и помоћ у формулисању примједби може се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију општине Модрича, Ул. Видовданска бр. 1 и у фирми „Routing“ д.о.о. Бања Лука, Ул. I  Крајишког корпуса бр. 16 у Бања Луци.

Примједбе, приједлоге и мишљења о нацрту уписују се у свеску која се налази у просторији у којој се нацрт излаже или се у писаној форми достављају Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију општине Модрича најкасније до 22.06.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Јован Мишић, дипл.инж.грађ.