РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧАНАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
стамбенокомуналне послове и екологију

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију општине Модрича, објављује:

О Г Л А С

Обавјештава се јавност и власници непокретности да се нацрт Ревизије регулационог плана „Предузетничка зона“ излаже на јавни увид сваки радни дан осим суботе, недеље и државних празника у периоду од 22.05.2020. до 22.06.2020 године у времену од 7.00 до 15.00 часова.

Нацрт Ревизије регулационог плана „Предузетничка зона“ излаже се у просторијама:

  1. Одјељења за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију општине Модрича, Ул. Видовданска бр. 1, Модрича
  2. Института за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, Ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 92-94, Бања Лука,
  3. Српског културног центра, Трг Др Милана Јелића бр. 17, Модрича;
  4. Мјесне заједнице Модрича 2, Ул. Јована Дучића бр. 6, Модрича;
  5. Мјесне заједнице Модрича 3, Ул. Краља Петра бб, Модрича;
  6. Мјесне заједнице Модрича 5, Ул. Св. Тројице бб;
  7. Мјесне заједнице Гаревац, Ул. Лужани бр. 57 и 58.

Нацрт Ревизије регулационог плана „Предузетничка зона“ биће објављен и на интернет страници општине Модрича – www.modrica.ba

Детаљне информације, објашњења и помоћ у формулисању примједби може се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију општине Модрича, Ул. Видовданска бр. 1 и у предузећу Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, Ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 92-94, Бања Лука.

Примједбе, приједлоге и мишљења о нацрту Ревизије регулационог плана уписују се у свеску која се налази у просторији у којој се нацрт излаже или се у писаној форми достављају Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију општине Модрича најкасније до 22.06.2020 год.

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Јован Мишић, дипл.инж.грађ.