Обавјештавају се пчелари са подручја општине Модрича да су дужни, у складу са чланом 8. став (3) Правилника о начину вођења евиденције пчелара и пчелињака у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 116/11)  дужни пријавити  бројно стање пчелињих друштава са даном, 30.9.2020. године.

Рок за пријаву бројног стања пчелињих друштава је 16.10.2020. године.

За додатне информације пчелари се могу обратити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Модрича (други спрат, канцеларија број 4) или на телефон број 053/810-511 лок. 112  (Сида Томић и Јован Поповић).

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Одсјек за пољопривреду