О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавају се пољопривредни произвођачи који су извршили ажурирање и кориговање података у АПИФ-у који се односe на укупну обрадиву површину и пријављено кориштење за 2021. годину да је Министарство доставило спискове за обрачун за подстицајну мјеру регресираног дизел горива за 2021. годину извршен на дан 26.03.2021. године.

Захтјеви се могу преузети у :

Мјесни уред у Скугрићу (Скугрић, Борово Поље, Толиса, Крчевљани и Јасеница);
Мјесни уред у Милошевцу (Милошевац);
Мјесни уред у Дугом Пољу (Дуго Поље и Ботајица);
Мјесни уред у Врањаку (Врањак, Копривна).

Пољопривредни произвођачи из Модриче, Тареваца, Кладара Горњих, Добриње и Ријечана захтјеве могу преузети у шалтер сали општине Модрича.

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Одсјек за пољопривреду