РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧАНАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
стамбенокомуналне послове и екологију

На основу члана 48. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију општине Модрича, објављује:

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ
ревизија Регулационог плана „Модрича 1“

Обавјештава се јавност да је завршен јавни увид у Нацрт ревизије Регулационог плана „Модрича 1“  у  Модричи.

У складу са чланом 48. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) на јавној расправи разматрат ће се став Носиоца израде о примједбама приједлозима и мишљењима које су достављена током јавног увида, на којој могу присуствовати сва заинтересована лица.

Јавна расправа ће се одржати дана 22.07.2020. у 11 часова у згради Српског културног центра у Модричи, Трг др. Милана Јелића бр. 17.

На јавну расправу обавезно се позивају представници носиоца припреме, носилац израде, чланови Савјета плана и организације у чијем је дјелокругу снабдјевање водом и одвођење отпадних вода, снабдјевање електричном енергијом, телефонски саобраћај, противпожарна заштита. Моле се и сва остала заинтересована лица да узму учешћа у овој јавној расправи и тиме допринесу добијању што квалитетнијег планског рјешења.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Јован Мишић, дипл.инж.грађ.