РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧАНАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
стамбенокомуналне послове и екологију

На основу члана 48. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Модрича, објављује:

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ
ревизија регулационог плана „Предузетничка зона“

Обавјештава се јавност да је завршен јавни увид у нацрт Ревизије регулационог плана „Предузетничка зона“ у општини Модрича.

У складу са чланом 48. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) на јавној расправи разматраће се став носиоца израде о примједбама, приједлозима и мишљењима које су достављене током јавног увида.

Јавна расправа ће се одржати дана 21.07.2020. у 11 часова у згради Српског културног центра у Модричи, Трг Др Милана Јелића бр. 17.

На јавну расправу обавезно се позивају представници носиоца припреме, носилац израде, чланови Савјета плана и организације у чијем је дјелокругу снабдијевање водом и одвођење отпадних вода, снабдијевање електричном енергијом, телекомуникациони саобраћај, управљање јавним путевима, управљање комуналним отпадом, заштита животне средине, сеизмолошка дјелатност, противпожарна заштита.

Моле се и сва остала заинтересована лица да узму учешћа у овој јавној расправи и тиме допринесу добијању што квалитетнијег планског рјешења.

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Јован Мишић,  дипл.инж.грађ.