Израда и постављање комбинованих елемената за дјечије игралиште код солитера представља једну од активности пројекта „Растимо заједно“ финансираног од стране ПРО-Будућност програма. Локација за постављање комбинованих елемената за дјечије игралиште је дефинисана на основу исказаних потреба и простора на којем има доста дјеце предшколског и школског узраста.