Велика количина падавина у протеклих пар дана довела је до повећања водостаја ријеке Босне. Из тог разлога, командант Штаба за ванредне ситуације општине Модрича Јовица Радуловић, сазвао је данас, 06. новембра 2021. године, ванредну сједницу Штаба.

Констатовано је да је ситуација на подручју општине стабилна, да нема опасности од бујичних поплава брдских ријека, изљевања западног латералног канала, као и од оборинских градских вода. Према подацима Хидрометереолошког завода Републике Српске велика је вјероватноћа да ће подручје општине Модрича половином сљедеће седмице захватити још један поплавни талас.

Проглашено је стање приправности првог степена и усвојени сљедећи закључци:

1. Са даном 06.11. 2021.године уводи се стање приправности I степена за извршиоце задатака заштите и спашавања од поплава на ријеци Босни на подручју општине Модрича.

2. Општински штаб за ванредне ситуације  Модрича дужан је: да усмјерава, координира и руководи акцијама заштите и спашавања свих учесника ангажованих на заштити и спашавању на своме подручју; да координира активности заштите и спашавања од поплава са другим (сусједним) општинама и другим снагама које нису обухваћене општинским Планом; да обавјештава становништво преко средстава јавног информисања и на друге начине о насталим опасностима и о мјерама које се предузимају.

  1. Задужују се савјети угрожених мјесних заједница да уведу дежурство док траје опасност

4. Задужује се Ронилачки клуб „Видра,“ као спасилачка екипа Цивилне заштите, да буде у приправности због могућег ангажовања у угроженим мјесним заједницама,

5.  Задужује се Спорстко риболовно друштво „ОПТИМА“ да буде у приправности те да својим члановима пренесе обавезу праћења водотока Босне и јављању о изненадним ситуацијама,

6. Обавезују се власници грађевинских машина да ставе у приправност минималан број људства и припреме машине за евентуалну употребу у заштити и спасавању од поплава

  1. За провођење ове Наредбе задужује се организациона јединица Цивилне заштите Модрича.