Општина Модрича је потписала Споразум о учешћу у ИФАД пројектима који се реализују на подручју локалне заједнице. Споразумом је дефинисано да Општина учествује са 10 % средстава и корисник 40%, односно 50% ако је млађи од 35 година или је жена.

До сада је Општина учесвовала у сљедећим пројектима: Производњи караставаца корнишона, Набавци пластеника за 21 корисника и Заснивању нових воћњака шљиве.

У 2021. години Општина учествује у два пројекта: Производњи краставца корнишона и Производњи паприке у заштићеном простору.

Задруга Еко плод из Модриче је ове године уз помоћ ИФАД пројекта лидер у организовању производње салатне паприке на добојској регији.

У пројекат је укључено седам општина и пописано 46 уговора са кооперантима. Улога задруге је да откупи сву произведену паприку, коју ће даље пласирати на тржиште (прву класу) и прерадити за своје потребе (другу класу).

Општина ће и у наредном периоду подржавати пољопривредну производњу, јер је она битан сегмент у развоју привредног сектора.