Сједница Општинског штаба за ванредне ситуације одржана је данас, 05. априла  2021. године  са почетком у 14,00 часова.

Командант Штаба Јовица Радуловић констатовао је да епидемиолошка ситуација на подручју локалне заједнице од половине марта знатно погоршана, те да ће се наредних дана ситуација пратити и поступати у складу са истом.  У протеклих мјесец дана на подручју локалне заједнице евидентирано је 116 новообољелих од вируса корона, а једно лице  је нажалост преминуло.

На сједници су усвојени сљедећи закључци:

 1. Општински штаб за ванредне ситуације Модрича констатује да је од половине марта нагло повећан број позитивних лица на вирус корона у односу на претходну сједницу Општинског штаба без опбзира што су били затворени фризерски и козметички салони, те угоститељски објекти, што указује да је извор заразе нека друга локација. Процјењено је да примарни ниво здравствене заштите у потпуности функционише у складу са препорукама ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске.
 2. Задужују се сви субјекти на подручју општине Модрича обухваћени Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације број: 77-1/21 од 02.04.2021.године и Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације број: 78-1/21 од 04.04.2021.године да поштују мјере прописане истим.
 3. Задужује се Дом здравља Модрича да примијени мјере донесене у Закључку Републичког штаба за ванредне ситуације број 77-2/21 од 02.04.2021. године, да одржи капацитет у људским и материјалним ресурсима, те да сагледа потребе за набавком неопходне опреме;
 4. Обавезују се угоститељски објекти да ускладе радно вријеме и друге обавезе са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Српске број 77-1/21 од 02.04.2021.године и Закључак Републичког штаба за ванредне ситуације број 78-1/21 од 04.04.2021. године.
 5. Забрањују се посјете у домовима за стара лица уз придржавање свих превентивних и заштитних мјерапрема пацијентима и особљу.
 6. Задужују се предшколске и школске установе да ускладе свој рад и обавезе са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Српске број 77-1/21 од 02.04.2021.године и Закључак Републичког штаба за ванредне ситуације број 78-1/21 од 04.04.2021. године.
 7. Задужују се инспекцијски органи општине Модрича и Комунална полиција, да у сарадњи са Полицијском станицом Модрича, предузимају и врше мјере надзора над провођењем наложених мјера.
 8. Задужују се инспекцијски органи општине Модрича и Комунална полиција да посебно појачају надзор у примјени епидемиолошких мјера у предшколским и школским установама, нарочито у погледу дезинфекције простора.
 9. Органи јединице локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати свој рад са грађанима тако да ограниче и контролишу број особа које истовремено могу боравити у просторијама органа, контролисати мјеру одржавања прописаног растојања, примјењивати мјере дезинфекције и појачане хигијене и омогућити рад шалтер сале и матичне службе уз помоћ провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.
 10. Задужује се Комуналац а.д. Модрича да појача активност око прања улица и јавних површина;
 11. Налаже се превозницима у јавном превозу да појачају мјере хигијене у виду додатног прања, чишћења и дезинфекције превозних средстава;
 12. Задужује се организациона јединица цивилне заштите да у року од 48 сати обезбиједи агрегат за потребе Дома здравља Модрича.
 13. Штаб ће и даље активно пратити развој ситуације и у складу са тим благовремено доносити закључке и усмјеравати рад надлежних служби.
 14. Овим Закључком престаје да важи Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број 4/21).
 15. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавит ће се у „Службеном гласнику општине Модрича.“