У Скупштинској сали општине Модрича  14. јуна 2019. године одржана је 26. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници су  присуствовала 22 одборника. Једногласно је прихваћен сљедећи

 

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 25. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 14.05.2019. године;
 2. Разматрање и доношење Одлуке о додјели општинских признања и награда за 2019. годину;
 3. Разматрање и доношење Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице (Илија Гостић и Стана Гостић);
 4. Разматрање и доношење Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице (Владо Лазаревић);
 5. Разматрање и доношење Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду;
 6. Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности за повећање броја дјеце у васпитним групама;
 7. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета за период 01.01. до 31.12.2018. године;
 8. Разматрање Извјештаја о кориштењу буџетске резерве за период 01.01. – 31.12.2018. године;
 9. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу дужности вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича;
 10. Разматрање и доношење Рјешења о именовању директора ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича;
 11. Разматрање Закључка о прихватању Иницијативе за гашење постојећих и формирање нових насељених мјеста Скугрић и Борово Поље;
 12. Разматрање Захтјева А.Д. „Водовод и канализација Модрича“ за повећање цијене воде;
 1. Разматрање и доношење Рјешења о утврђивању права власништва на бившем кметском селишту;
 2. Разматрање и доношење Локалног акционог плана за унапређење положаја ромске популације на подручју општине Модрича за период 2019-2023. године;
 3. Разматрање Информације о раду друштвених организација и удружења грађана у 2018. години;
 4. Разматрање Информације о стипендирању студената на подручју општине Модрича;
 5. Разматрање годишњег Извјештаја о реализацији Стратегије развоја општине Модрича за 2018. годину;
 6. Разматрање Извјештаја о раду ЈП Српски културни центар Модрича за 2018. годину;
 7. Разматрање Информације о пријављеним непокретностима на територији општине Модрича, достављеним пореским рачунима и наплаћеним порезима за 2018. годину;
 8. Разматрање Информације о стању јавне безбједности на подручју општине Модрича у 2018. години;
 9. Приједлози, иницијативе и питања одборника;
 10. Разно.

На данашњој сједници усвојена је Одлука о додјели општинских признања и награда за 2019. годину. Признања ће бити уручена  на Свечаној сједници 28. јуна  поводом  Дана општине – Видовдана.

Већином гласова одборника за директора ЈЗУ Дом здравља изабран је досадашњи вршилац дужности Дарко Стефановић.

Тачке везане за буџет су усвојене већином гласова без дискусије одборника.

Прихваћен је и захтјев А.Д. „Водовод и канализација Модрича“ за повећање цијене воде.

Остале тачке дневног реда су такође усвојене.

„Захвалио бих се одборницима на конструктивном раду. Данас смо на разматрању имали доста важних тачака. Једна од тих тачака је и захтјев АД „Водовод и канализација Модрича“ везано за поскупљење воде уз образложење да њихова фирма не може даље функционисати и одржавати водоводну мрежу са тренутном цијеном воде.  Знамо да било какво поскупљење није популарно али сматрамо да ћемо у наредном периоду имати још ефикасније снадбијевање водом.  Скупштина је данас донијела Одлуку о општинским наградама и признањима  која ће бити додијељена за Дан општине“, истакао је предсједник Скупштине Синиша Никић.

Сједница је завршена у 11.10 часова.