Изјава о враћању презимена након престанка брака
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  102
 A1  Назив административног поступка  Изјава о враћању презимена након престанка брака
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Стојан Саиловић, Стр. сарадник за послове матичара,tel: 053/870-184,email: nopsta@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Враћање на презиме које је странка имала прије склапања брака за остварење својих права.
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Промјена презимена по основу развода брака за упис у МКР
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о личном имену
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  1
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Таксе виших органа власти 1       2 Општинска / градска такса 1 5,00 КМ     3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име и презиме Документација РБ Документt Институција Форма доставе Коментар 1 Лична карта ЦИПС На увид   2 Извод из МКВ Одјељење за општу управу-матичар Оригинал   3 Пресуда о разводу брака Основни суд Оригинал  Потребан образац