Додјела средстава спортским организацијама
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  103
 A1  Назив административног поступка  Додјела средстава спортским организацијама
 A2  Већа организациона јединица  Oдјељење за привреду и друштвене дјелатности
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Радо Цвијановић, Сам. стручни сарадник за друштвене дјелатности,tel: 053/810-474,email: nprivreda@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
     x Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
     x Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Издвајање средстава из буџета за финасирање спортских организација
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Расподјела буџета планираних средстава спортским клубовима и организацијама
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о спорту
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  20
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Назив спортске организације Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Извјештај о финансијском пословању Подносилац захтјева/удружење грађана Оригинал   2 Програм рада Удружење грађана/НВО Оригинал   3 Захтјев Подносиоц Оригинал  Потребан образац