Ексхумација и пренос посмртних остатака и спроводница о превозу посмртних остатака
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  105
 A1  Назив административног поступка  Ексхумација и пренос посмртних остатака и спроводница о превозу посмртних остатака
 A2  Већа организациона јединица  Oдјељење за привреду и друштвене дјелатности
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Споменка Мићић, Здравствено-санитарни инспектор,tel: 053/810-433 лок. 109,email: nprivreda@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
     x Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Излазак на лице мјеста инспектора, сачињавање рјешења и записника
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Сачињавање записника и издавање рјешења о ескумацији и спроводнице
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о заштити становништва од заразних болести
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  30
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Таксе виших органа власти 1       2 Општинска / градска такса 1 12,00КМ     3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име и презиме 2 Адреса 3 ЈМБ 4 Број телефона Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Потврда о смрти Здравствена установа Копија   2 Извод из МКУ Општина Копија   3 Извод из МКР Мјесна канцеларија Копија  Потребан образац