Закуп грађевинског земљишта
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  110
 A1  Назив административног поступка  Закуп грађевинског земљишта
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Анто Милардовић, Виши стручни сарадник,tel: 053/810-511 лок 101,email: mprostor@teol.net
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
     x Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Уз предходно израђене урбанистичко-техничке услове за локацију, проводи се поступак лицитације, односно јавног надметања да би се најповољнијем понођачу склопио уговор о закупу
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина
 A7  Сврха административног поступка  Обезбјеђује се рационално кориштење грађевинског земљишта у складу са Законом
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о грађевинском земљишту РС-е
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  45
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име и презиме 2 Назив предузећа - фирме 3 Адреса и пребивалиште 4 Сједиште фирме 5 Јединствени број фирме 6 Контакт телефон Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Лична карта ЦИПС На увид  Потребан образац