Пољопривредна сагласност
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  113
 A1  Назив административног поступка  Пољопривредна сагласност
 A2  Већа организациона јединица  Oдјељење за привреду и друштвене дјелатности
 A3  Мања организациона једнинца  Одсјек за пољопривреду
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Сида Томић, Сам. стр. сарад. за пољопривреду,tel: 053/810-511 лок. 127,email: nprivreda@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
     x Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
     x Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Сагласност за претварање пољопривредног земљ. у непољ. сврхе
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Регулисање издавања одобрења за грађење
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о пољопривредном земљишту
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  15
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1 12 KM     2 Таксе виших органа власти 1 Накнада за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе (одређује се накнадно уплатом на жиро рачун општине и МПШВ, а висина накнаде зависи од културе и класе пољопривредног земљишта) 5620990000055687     722511 3 Општинска / градска накнада 1 Накнада за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе (одређује се накнадно уплатом на жиро рачун општине и МПШВ, а висина накнаде зависи од културе и класе пољопривредног земљишта) бр. 5620110000070475   722411 Информације РБ Информација 1 Име и презиме 2 Адреса становања 3 ЈМБГ и ЈИБ 4 Контакт телефон Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Урбанистичка сагласност Општина Копија   2 Препис посједовног листа Републичка управа за геодетске, имовинске и правне послове Копија   3 Земљишно-књижни извадак Основни суд Копија   4 Копија катарстарског плана Катастар Копија  Потребан образац