Измјена одобрења за грађење
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  115
 A1  Назив административног поступка  Измјена одобрења за грађење
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Миле Тешић, Урбанистичко-грађевински инспектор,tel: 053/820-820,email: mprostor@teol.net
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
     x Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Подношење захтјева, котрола техничке документације, обрачун накнада, доношења рјешења.
   Радно вријеме  07.00-15.00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Усклађеност техничке документације са урбанистичком сагласношћу прибављања потребне сагласности и уплата накнада.
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о уређењу простора
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  60
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Таксе виших органа власти 1 0,3% од вриједности грађевинског објекта 565-501-4300002-57   2 Општинска / градска такса 1 32     3 Општинска / градска накнада 1 * накнада за контр. тех. док. 0,70 до 1,50 KM/ по м2
* за објекте инфраструктуре 0,5% од предрачунске вриједности објекта
* помоћни објекти 50 КМ
* привремени пословни 80 КМ по м2
* бензинске пумпе 1000 КМ
* пилане 600 КМ
562-011-00000-704-75   Информације РБ Информација 1 Подаци о подносиоцу захтјева: име , презиме, назив фирме, мјесто боравка, сједиште фирме. 2 ЈИБ 3 Контакт телефон 4 Подаци о локацији: мјесто, улица, број, локалитет, к.о. број парцеле, број ЗК улошка 5 Подаци о објекту: намјена, габарит, спратност, основни радови. 6 Власнички статус подносиоца захтјева: врст и обим права, облик својине. Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Земљишно-књижни извадак Основни суд Оригинал   2 Пројекат техничка документација 2 примјерка Лиценцирана фирма Копија   3 Остале сагласности у зависности од намјене и локације објекта Надлежна институција Оригинал оверена копија   4 Урбанистичка сагласност Одјељење за просторно уређење комуналне дјелатности и екологију Копија   5 Раније издато одобрење за грађење Одјељење за просторно уређење комуналне дјелатности и екологију Оригинал оверена копија   6 Електро-енергетска сагласност Електро дистибуција Оригинал   7 Сагласност ЈУ путеви ЈУ путеви РС Оригинал   8 Водопривредна сагласност Општина Оригинал   9 Пољопривредна сагласност Општина Оригинал   10 Еколошка дозвола Општина Оригинал   11 Противпожарна сагласност ЦЈБ Добој Оригинал   12 Сагласност министаства здравља и социјалне заштите Министарство здравља и социјалне заштите Оригинал   13 Извод из књиге уложених уговора (етажно власништво) Општина Оригинал   14 Сагласност Жељезница РС Жељезнице РС Оригинал  Потребан образац