Кориштење општинског земљишта за пољопоривредну производњу
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  117
 A1  Назив административног поступка  Кориштење општинског земљишта за пољопоривредну производњу
 A2  Већа организациона јединица  Oдјељење за привреду и друштвене дјелатности
 A3  Мања организациона једнинца  Одсјек за пољопривреду
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Сида Томић, Сам. стр. сарад. за пољопривреду,tel: 053/810-511 лок. 127,email: nprivreda@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
     x Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Кориштење пољопривредног земљишта у власништву општине за баште
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Поступак издавања сагласности на кориштење општинске земље за баште-пољопривредну производњу
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о пољопривредном земљишту
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  15
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Таксе виших органа власти 1       2 Општинска / градска такса 1 10,00КМ     3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име и презиме 2 ЈИБ 3 Адреса становања 4 Контакт телефон Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Потврда о уплаћеној такси Општина Оригинал   2 Копија катарстарског плана Катастар Копија   3 Записник пољ.-привредног инспектора Општина Копија  Потребан образац