Упис у регистар заједнице етажних власника статусне промјене заједнице
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  121
 A1  Назив административног поступка  Упис у регистар заједнице етажних власника статусне промјене заједнице
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Анто Милардовић, Виши стручни сарадник,tel: 053/810-511 лок 101,email: mprostor@teol.net
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
     x Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Доношење рјешења, упис промјене у регистар и објављивање огласа
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Упис у рег.статусне промјене, односно промјене одлука организовања заједнице
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о општем управном поступку
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  15
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1 30,00КМ *5620110000070475*   2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Пун назив правног лица 2 Адреса сједишта 3 ЈМБ (јединствени број фирме) 4 Одговорно лице 5 Телефон за контакт 6 Име/име родитеља/презиме 7 ЈМБГ лица 8 Адреса становања 9 Телефон за контакт Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Попуњен образац рег. листа (РО-3)   Оригинал   2 Овјерени потписи лица за заст. (РО-5)   Оригинал   3 Текст огласа за објављивање (РО-5)   Оригинал   4 Пријава за упис статусне промјене (РО-1)   Оригинал   5 Акт о статусној промјени   Оригинал   6 Овјерен списак нове заједн. етаж. вл.   Оригинал