Упис у регистар оснивања заједнице етажних власника
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  123
 A1  Назив административног поступка  Упис у регистар оснивања заједнице етажних власника
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Анто Милардовић, Виши стручни сарадник,tel: 053/810-511 лок 101,email: mprostor@teol.net
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
     x Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Подношење захтјева, утврђивање испуњености услова, доношење рјешења и упис у регистар заједница етажних власника.
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Подношење захтјева на прописаном обрасцу, доношење рјешења, упис у регистар и стицање правног лица
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о општем управном поступку
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  30
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Таксе виших органа власти 1       2 Општинска / градска такса 1 30 а преко 10 етажних власника 50 5620110000070475    ВП 722312   3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Пун назив правног лица 2 Адреса сједишта 3 ЈМБ (јединствени број фирме) 4 Одговорно лице 5 Телефон за контакт 6 Име/име родитеља/презиме 7 ЈМБГ лица 8 Адреса становања Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Овјерени потписи лица за заст. (РО-5)   Оригинал   2 Текст огласа за објављивање (РО-5)   Оригинал   3 Доказ о плаћеним накнадана за објављивање   Оригинал   4 Доказ о плаћеној адм.такси   Оригинал   5 Овјерен списак нове заједн. етаж. вл.   Оригинал   6 Образац пријаве обрасца (РО-1-5)   Оригинал   7 Оснивачки акт заједнице   Оригинал   8 Образац регистарског листа (РО-3)   Оригинал   9 Одлука о именовању заст. заједн.   Оригинал