Odobrenje za obavljanje zanatsko - preduzetničke djelatnosti i poljoprivredne djelatnosti
AOR Pitanje Odgovor  
 A0  Šifra administrativnog postupka  135
 A1  Naziv administrativnog postupka  Odobrenje za obavljanje zanatsko - preduzetničke djelatnosti i poljoprivredne djelatnosti
 A2  Veća organizaciona jedinica  Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
 A3  Manja organizaciona jedninca  
 A10  Kontakt podaci nadležnog službenika  Bogdanka Stanić, Samostalni stručni saradnik za preduzetničke djelatnosti,tel: 053/810-433 lок. 127,email: privreda@modrica.ba
 A6  Djelatnost  x Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
        Saobraćaj i veze
     x Poljoprivredna i veterinarska djelatnost, šumarstvo i vodoprivreda
        Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi
        Ekologija
        Komunalni poslovi
        Nauka, kultura, izdavačka djelatnost, sport i obrazovanje
        Socijalna zaštita i zdravstvo
        Opšta uprava i građanska stanja
        Boračko - invalidska zaštita
    Opis administrativnog postupka  Odobrava se obavljanje zanatsko preduzetničke djelatnosti odnosno poljoprivredne djelatnosti
   Radno vrijeme  07:00 - 15:00
   Mjesto podnošenja zahtjeva  Opština Modriča
 A7  Svrha administrativnog postupka  Izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti
 A12  Pravni osnov administrativnog postupka  Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti
 A14  Rok za rješavanje potpunog predmeta ( dana )  8
 A16  Komentar  
   Obavještenje  
   Vrijeme važenja odluke po zahtjevu  
Taksa / naknada koju je potrebno platiti RB Naziv Iznos КМ Broj računa Poziv na broj 1 Takse viših organa vlasti 1       2 Opštinska / gradska taksa 1 102,00KM, 82,00KM, 182,00KM     3 Opštinska / gradska naknada 1       Informacije RB Informacija 1 Ime i prezime 2 Adresa stanovanja, prebivalište 3 Datum i mjesto rođenja 4 Kontakt telefon 5 JMB 6 Broj lične karte i mjesto izdavanja 7 Telefon Dokumentacija RB Dokument Institucija Forma dostave Komentar 1 Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Original Dovoljna ovjerena kopija lične karte 2 Lična karta CIPS Kopija   3 Diploma o završenom školovanju Obrazovna ustanova Kopija   4 Izjava o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti Opština Original   5 Potvrda iz suda da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti Opština Original   6 Uvjerenje o radnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Original   7 Ljekarsko uvjerenje Dom zdravlja Original  Potreban obrazac