Еколошка дозвола
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  14
 A1  Назив административног поступка  Еколошка дозвола
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Миле Тешић, Урбанистичко-грађевински инспектор,tel: 053/820-820,email: mprostor@teol.net
 A6  Дјелатност  x Трговина, угоститељство и туризам
     x Саобраћај и везе
     x Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
     x Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
     x Екологија
     x Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Подношење захтјева, преглед достављених пројеката и рјешавање
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Спријечавање загађивања животне средине
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о заштити животне средине, пречишћен текст
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  60
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Таксе виших органа власти 1       2 Општинска / градска такса 1 12 КМ     3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Пун назив правног лица 2 Мјесто и адреса сједишта 3 ЈИБ 4 Одговорно лице 5 Име/име родитеља/презиме 6 ЈМБГ 7 Мјесто и адреса становања 8 Контакт телефон Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Пројекат, техничка документација Лиценцирана фирма Оригинал   2 Урбанистичка сагласност Општина Копија  Потребан образац