Подношење и рјешавање притужби грађана на рад службеника Општинске административне службе
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  16
 A1  Назив административног поступка  Подношење и рјешавање притужби грађана на рад службеника Општинске административне службе
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Ружица Карамановић, шеф одсјека за послове информисања и пријемне канцеларије,tel: 053/810-511 лок. 181,email: nopsta@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Незадовони грађанин притужби подноси у шалтер сали код службеника за притужбе, а он је даље прослеђује начелнику надлежног одјељења који разматра у року од 5-10 дана и припреми одговор.
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина
 A7  Сврха административног поступка  Сврха је подстицање грађана да слободније изражавају своје незадовољство радом службеника административне службе.
 A12  Правни основ административног поступка  х
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  30
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име презиме подносиоца пријаве 2 Адреса становања 3 Контакт телефон 4 ЈБМГ 5 Подносиоц може бити анониман Документација РБ Документt Институција Форма доставе Коментар 1