Исправка погрешног уписа података у МКР, МКУ, МКВ и КД
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  2
 A1  Назив административног поступка  Исправка погрешног уписа података у МКР, МКУ, МКВ и КД
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Олга Суботић, Службеник,tel: 053/810-511 лок. 181,email: nopsta@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Исправка у МК-ове након закључења уписа врши општински орган на чијем подручју се води матична књига у којој треба извршити исправке
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Промјена чињенице која је погрешно уписана у матичну књигу односно усклађивање са стварним стањем ствари
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о матичним књигама
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  30
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1 12,00 х   2 Таксе виших органа власти 1 х х   3 Општинска / градска накнада 1 х х   Информације РБ Информација 2 Име и презиме 3 Адреса становања 4 ЈМБГ 5 Разлог за исправку грешке Документација РБ Документt Институција Форма доставе Коментар 1 Извод из Матичне књиге у коме је грешка направљена Мјесна канцеларија Оригинал   2 Доказ о начињеној грешци (лични документи) Мјесна канцеларија ЦИПС Оверена копија   3 Доказ о уплаћеној општинској административној такси Мјесна канцеларија Оригинал  Потребан образац