Поврат погрешно уплаћених средстава
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  22
 A1  Назив административног поступка  Поврат погрешно уплаћених средстава
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за финансије
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника Шеф рачуноводства,tel: 053/811-338,email: nfinansije@modrica.ba
 A6  Дјелатност  x Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
     x Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Преузимање захтјева, примјера уплате и утврђивање износа за поврат.
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Поврат средстава се врши због грешке при уплати општина враћа
 A12  Правни основ административног поступка  х
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  1
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име и презиме 2 Износ и врста прихода Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Лична карта ЦИПС На увид  Потребан образац