Прекопавање јавне површине
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  23
 A1  Назив административног поступка  Прекопавање јавне површине
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Михајло Жарић, Стручни сарадник за стручне комуналне послове,tel: 053/820-821,email: mprostor@teol.net
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
     x Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Прекопавање јавних површина ради полагања поземних исталација
   Радно вријеме  07.00-15.00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Прекопавање јавних површина ради полагања поземних исталација
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о општем управном поступку
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  15
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Таксе виших органа власти 1       2 Општинска / градска такса 1 3 КМ/м2 дневно 562-011-00000-704-75   3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име/име родитеља/презиме 2 ЈМБГ 3 Адреса 4 Контакт телефон 5 Име и презиме особе за контакт 6 Кратак опис захтјева Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Извод и пројекат Овлаштено предузеће Оригинал или оверена копија   2 Положај трасе Овлаштено предузеће Оригинал или копија   3 Подаци о врсти, намјени, профили и сл. Овлаштено предузеће Оригинал или оверена копија  Потребан образац