Увјерење о измиреним обавезама
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  24
 A1  Назив административног поступка  Увјерење о измиреним обавезама
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за финансије
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника Шеф рачуноводства,tel: 053/811-338,email: nfinansije@modrica.ba
 A6  Дјелатност  x Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
     x Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Провјера задужења и уплате, разматрање захтјева и констатована измирена обавеза издаје се увјерење.
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Да би подносилац захтјева могао даље добити одобрење, нема посебног поступка
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о општем управном поступку
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  1
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1 Нема таксе     2 Таксе виших органа власти 1 Нема таксе     3 Општинска / градска накнада 1 Нема накнаде     Информације РБ Информација 1 Име и презиме Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Лична карта ЦИПС На увид   2 Захтјев за издавање увјерења Лично Оригинал