Заузимање јавних површина за постављање љетних башта испред угоститељских објеката
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  26
 A1  Назив административног поступка  Заузимање јавних површина за постављање љетних башта испред угоститељских објеката
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Михајло Жарић, Стручни сарадник за стручне комуналне послове,tel: 053/820-821,email: mprostor@teol.net
 A6  Дјелатност  x Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Заузимање јавне површине ради обављања угоститељске дјелатности
   Радно вријеме  07.00-15.00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Сезонско обављање угоститељских дјелатности испред угоститељских објеката на јавним површинама
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о општем управном поступку
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  30
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  

Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Таксе виших органа власти 1       2 Општинска / градска такса 1 2,00 на захтјев, 10,00 на рјешење 562-011-00000-704-75   3 Општинска / градска накнада 1 1,00-5,00КМ/м2 мјесечно     Информације РБ Информација 1 Име/име родитеља/презиме 2 Адреса становања 3 ЈМБГ 4 Контакт телефон Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Решење о одобрењу за обављање дјелатности Одјељење за привредне и друштвене дјелатност Копија   2 Препис посједовног листа Републичка управа за геодетске, имовинске и правне послове Копија   3 Доказ о измиреним обавезама по основу заузимања јавне површине Одјељење за финансије Оригинал   4 Копија катарстарског плана парцеле Републичка геодетска управа Копија   5 Решење о одобрењу за употребу пословног простора Одјељење за просторно уређење комуналне дјелатности и екологију

Копија   6 Сагласност zajednice етажних власника Заједница етажних власника Оригинал   7 Уговор о закупу пословног простора Основни суд Копија  Потребан образац